5 อันดับเทรนด์การศึกษาไทย ในปี 2021

5 อันดับเทรนด์การศึกษาไทย ในปี 2021

5 อันดับเทรนด์การศึกษาไทย ในปี 2021 ในปี2021 นี้นับได้ว่าเป็นปีที่่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงการระบาดของโรคโควิด-19 และที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงของด้านการศึกษา ซึ่งในตอนนี้รูปแบบของการเรียนการสอนมีความแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เราสามารถเห็นได้ชัดเจน เพราะเกิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยได้มีการนำเอาแอปพลิเคชั่นต่างๆมาใช้ร่วมกับการสอน และแนวโน้มของการสอนในปี 2021 นี้ จะมีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

5 อันดับเทรนด์การศึกษาไทย ในปี 2021

1.เทคโนโลยีโลกเสมือน

เทคโนโลยีโลกเสมือนหรือ Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ได้รับความสนใจและถูกนำมาใช้ในห้องเรียนมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อให้การใช้ VR มีประสิทธิภาพและสมจริง ผู้ใช้งานต้องจัดเต็มด้วยชุดหูฟัง และแว่นตาที่มีราคาสูง Google Cardboard จึงเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งานได้ประสบการณ์กับ VR ในราคาที่จับต้องได้

 VR เป็นเทคโนโลยีที่นักเรียนมักจะชอบมากกว่า ที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์ได้สร้างจินตนาการเหมือนได้ออกไปนอกห้องเรียนจริง ๆ แล้วคุณครูจะรวม AR และ VR เข้ากับห้องเรียนได้อย่างไร?  มาดูกันค่ะ

1.ทัศนศึกษา การพานักเรียนออกไปทัศนศึกษา จะได้ประโยชน์สำหรับการสอนในด้านศิลปะ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์จะดีกว่ามั้ย หากเทคโนโลยี VR จะช่วยย่อโลก พานักเรียนออกไปชมแกลลอรี่ พิพิธภัณฑ์ และทุกเมืองในโลกนี้ได้  โดยไม่ต้องออกเดินทาง

 2.เทคโนโลยี VR เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลายทำให้นักเรียนได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง และเหมือนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานการณ์จำลอง ในการทำงานที่แตกต่างกันอีกด้วยการฝึกอบรมเสมือนจริง

 3.มีอิทธิพลอย่างมากสำหรับนักเรียนที่คิดจะประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ เช่น การทหารหรือการแพทย์ ในกิจกรรมนี้่เทคโนโลยี VR และ AR สามารถฉายภาพการฝึกเสมือนจริงได้ เช่น สามารถแสดงให้นักเรียนเห็นกายวิภาคของร่างกายจากภายในสู่ภายนอกการซึมซับภาษา

4.วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาคือการอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษานั้น ซึ่งเทคโนโลยี VR สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยการให้พวกเขาเห็นโลกเสมือนจริง และได้ยินเฉพาะภาษาที่เขาอยากเรียน

5 อันดับเทรนด์การศึกษาไทย ในปี 2021

2.การเรียนรู้ผ่าน E-learning ด้วยคลิปสั้น ๆ

ข่าวสารที่เดินทางเร็วยิ่งกว่าจรวด ทำให้ช่วงความสนใจ โดยรวมของคนเรานั้นสั้นลง เพราะความเหนื่อยล้าที่จมอยู่กับหน้าจอ สมองเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการแจ้งเตือนในแต่ละวัน ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดจากฮอร์โมนคอร์ติซอล ทำให้ขาดสมาธิ และการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ช้าลง แล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ในห้องเรียนได้อย่างไร?

Nanolearning คือทางเลือกสำหรับการเรียนรู้แบบขนาดพอดีคำ เป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนในปริมาณที่น้อยลง ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ และเข้าถึงได้ โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความสนใจและช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยค่ะ

5 อันดับเทรนด์การศึกษาไทย ในปี 2021

3. การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)

 การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นอีกวิธีการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับโครงงานในชีวิตจริง แนวคิดคือนักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือทำ และมีครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น จุดประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์จริงไปสู่การเรียนรู้ และค้นหาคำตอบด้วยการลงมือทำ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่องค์กรต้องการในการทำงานของศตวรรษที่ 21

แล้วการเรียนรู้แบบโครงงานจะต้องทำอย่างไรในห้องเรียน? อยากชวนคุณครูลองแนวคิดในการนำชั้นเรียนด้วยวิธีดังนี้กันค่ะ

  1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4-5 กลุ่ม
  2. ให้ระดมความคิด ไอเดีย ในการทำโปรเจค
  3. เลือกเรื่องที่สนใจและนำมาเสนอในห้องเรียน
  4. ให้นักเรียนค้นคว้าสิ่งที่สนใจร่วมกัน
  5. จากนั้นรวบรวมงานนำเสนอในรูปแบบดิจิทัล
  6. นำเสนอโครงงานของตนเองในชั้นเรียน และให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันเสนอแนะ
5 อันดับเทรนด์การศึกษาไทย ในปี 2021

4.โรงเรียนออนไลน์(Online schooling)

การเรียนออนไลน์ เป็นเทรนการศึกษาที่นิยมมากในปี 2021 แม้ว่าเทรนนี้จะเกิดจากความจำเป็นในปี 2020 แต่ก็ถูกพัฒนาให้มีการนำเทคโนโลยี เข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และกลายเป็นสิ่งถูกนำไปใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่ถูกบังคับให้ทดลองเรียนรู้ทางออนไลน์มากขึ้นนั่นเองค่ะ

การเรียนรู้จากประสบการณ์(Experiential learning)

5.การเรียนรู้จากประสบการณ์(Experiential learning)

บ่อยครั้งจะพบว่า นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนเพิ่มขึ้น เพราะโทรศัพท์มือถือดึงความสนใจแยกนักเรียนออกจากเพื่อนร่วมห้อง อย่างไรก็ตามวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้คือ การหาแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ปัจจุบันโรงเรียนทั่วโลกได้พยายามให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ การตัดสินใจ วางแผน และการทำงานเป็นทีม การฝึกฝนที่สามารถเกิดขึ้นนอกห้องเรียนได้ คือ ไปสวนสัตว์หรือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ แต่ในปี 2021 การเรียนรู้หลายอย่างจะเปลี่ยนเป็นออนไลน์มากขึ้น แล้วกิจกรรมเรียนรู้แบบออนไลน์มีอะไรบ้าง

  1. กิจกรรมฝึกการทำงานร่วมกัน – ให้นักเรียนร่วมกันแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแชร์ไอเดีย หรือแนวทางการแก้ปัญหากันในทีม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน
  2. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ – ให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะสถานการณ์จำลองจะสามารถแสดงให้นักเรียนเห็นพฤติกรรม และการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป
  3. กิจกรรมภาคสนาม – ให้นักเรียนเก็บข้อมูล โดยสามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านแบบสอบถามและแบบสำรวจเพื่อนำมาเสนอในชั้นเรียน

5 อันดับเทรนด์การศึกษาไทย ในปี 2021 เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ กับเทรนด์การศึกษาสำหรับเด็กที่มีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ทำให้เด็กต้องปรับตัวจากการศึกษารูปแบบเดิม มาใช่การเรียนแบบใหม่ แต่การที่จะทำความเคยชินให้เด็กได้นั้น ก็ค่อนข้างต้องใช้เวลาสักระยะ นั่นเองค่ะ

แล้วทำไมการเรียนออนไลน์ถึงได้รับความนิยม ไม่ใช่แค่เพียงความยืดหยุ่นและคุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ อย่างวงกว้างโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสถานที่อีกต่อไป  ดังนั้นนี่จึงเป็นการทลายอุปสรรคด้านการศึกษาและเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้น
แล้วจะมีปรากฏการณ์ไหน ที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 อีก หรือจะมีเทรนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่? ต้องติดตามกันค่ะ

สัมผัสกับธรรมชาติ พร้อมกับเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตของชาวเขา กับวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่น่าแปลกตาตื่นใจ รวมทั้งยังมีอาหารอร่อยๆ มารอให้หลายๆคนเดินทางไปลิ้มลอง และวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู 10 สถานที่เที่ยวเชียงราย ไปชมธรรมชาติที่งดงามกันค่ะ

สูตรหมักผม ฟื้นฟูผมเสียแบบเร่งด่วน กักตัวอยู่บ้านอย่างไรให้ผมสวยอยู่ตลอด เพราะการที่เรามีผมที่สวยเงางามเป็นเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเราด้วย ก่อนอื่นเรามาทำสวยกันดีกว่าค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสูตรหมักผมที่เราสามารถทำเองได้ง่าย ๆ ตามดูกันเลย

Related Post